วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร


 เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฟากฝั่งถนนสุขาภิบาล และบริเวณตรอก/ซอยตั้งแต่ย่านท่าหลวงถึงย่านตลาดล่าง ที่ด้านหนึ่งติดกับวัดโบสถ์ และสะพานวัดจันทนาราม ชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร ร่วมกันดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และความเป็นย่านการค้า สืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชน 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น