วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ททท.มอบเครื่องมือนำทางเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ บริษัท นักทุ่งเที่ยว จำกัด เป็นผู้ประสานงาน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อผู้ด้อยโอกาส  ในกิจกรรมททท.มอบเครื่องมือนำทางเพื่อน้องผู้พิการทางสายตาด้วยการมอบไม้เท้าจำนวน 400 อันและหนังสือคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ 5 ภาค ให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมป์ จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนสอนคนตาบอดอื่นๆ