วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ททท. จัดทำคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว”

ททท. จัดทำคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” เตรียมส่งมอบให้ห้องสมุดทั่วประเทศ 800 แห่ง เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวไทย


 


นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า  “ททท. มุ่งมั่นบุกเบิกจัดโครงการ “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” ด้วยการผลิต “คู่มือการท่องเที่ยวอักษรเบรลล์” เพื่อให้เป็น “ต้นแบบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่พร้อมคืนประโยชน์และมอบความสุขสู่สังคม” มอบโอกาสให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็นได้มีประสบการณ์จากการอ่าน การศึกษา การเรียนรู้ ทำความรู้จักและสามารถเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยได้อย่างเท่าเทียมกับนักท่องเที่ยวทั่วไป ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้  ซึ่งขณะนี้ ททท. ได้จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง รวม 26 จังหวัด (รวมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก) และภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด ในความจุเล่มละ 100 หน้า จำนวนภาคละ 1,000 เล่ม”


นายศุกรีย์ กล่าวว่า “ในวันนี้ (24 มิถุนายน 2557) ททท. ได้จัดกิจกรรมนำ คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ ภาคกลาง และภาคเหนือ มามอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นได้มีรับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางด้าน การศึกษา การเรียนรู้ และการเดินทางท่องเที่ยว 

 นอกจากการส่งมอบคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์แล้ว  ภายในงานททท. ยังได้จัดกิจกรรมจำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมอุปกรณ์การใช้เดินทาง พร้อมเปิดเสียงบันทึกเล่าเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการเห็นกว่า 150 ชีวิต ได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองไทย  ด้วยการรับฟังระหว่างเดินเข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวจำลองภายในงานปั้นดินน้ำมันโดยน้องผู้บกพร่องทางการเห็น


วาดภาพโดยใช้ไหมพรม

น้องพิการทางสายตา กำลังสัมผัส "น้องสุขใจ" มาสคอตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


หลังจากการส่งมอบในวันนี้  ททท. จะมอบ คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ ให้หน่วยงานตัวแทนกระจายส่งไปยังเครือข่ายผู้บกพร่องทางการเห็นที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง มีทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา  ห้องสมุดคนตาบอดประจำจังหวัด มูลนิธิคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด 
 
ทั้งนี้ คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์  จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้กลุ่มผู้บกพร่องทางกายและการเห็นของไทยได้ศึกษา เรียนรู้ และ เกิดแรงบันดาลใจเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางกายและการเห็นทั่วภูมิภาคอาเซียน  เข้ามายังประเทศไทย  เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มตื่นตัวเข้าร่วมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางบ้างแล้ว ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายจังหวัดทั่วประเทศสามารถสร้างความเสมอภาคให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้มากขึ้นใกล้เคียงกับนักท่องเที่ยวทั่วไป


ททท.จัดกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว”

ททท.เดินหน้ากลยุทธ์องค์กรต้นแบบ CSR ท่องเที่ยว “คืนประโยชน์-คืนความสุข” สู่สังคม จัดกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” ประจำปี 2557


คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ แนะนำสถานที่สำคัญๆ และภาพสวย ๆ แจกให้เครือข่ายผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง เริ่ม มิ.ย.นี้ 2 ภาค “ภาคกลาง-ภาคเหนือ” ผลสำเร็จเหนือความคาดหมาย “ศูนย์อาชีพหญิงคนตาบอดสามพราน-ชุมชนท้องถิ่น” พร้อมต่อยอดโครงการทำประชาสัมพันธ์การตลาดหนุนท่องเที่ยวเพื่อสังคมสำหรับกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” ประจำปี 2557 นั้น  ททท.ได้ผลิตคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ ประกอบด้วย  เนื้อหาของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ พร้อมภาพประกอบสวยงามของจังหวัดต่างๆ  ขนาด 100 หน้า ในเดือนมิถุนายน 2557 นี้ ได้จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง (รวมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก) รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด และ ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด 


เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นหรือผู้พิการทางสายตาได้มีรับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางด้าน การศึกษา การเรียนรู้ การเดินทาง ท่องเที่ยว ททท. จึงได้นำคู่มือการท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ฉบับสมบูรณ์  2 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง และ ภาคเหนือ จำนวนรวมกว่า 2,000 เล่ม มอบให้หน่วยงานตัวแทนของผู้บกพร่องทางการมองเห็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 จัดพิธีส่งมอบให้กับ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 จัดพิธีส่งมอบให้กับโรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพ (แขวงพญาไท) กรุงเทพมหานคร จากนั้นหน่วยงานตัวแทนทั้ง 2 แห่ง จะเร่งกระจายคู่มือส่งไปยังเครือข่ายผู้บกพร่องทางการมองเห็น  ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 4 ภาค จำนวนกว่า 800 แห่ง ซึ่งมีทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ห้องสมุดคนตาบอดประจำจังหวัด และ มูลนิธิคนตาบอด และ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด


ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรม  การมอบคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์แล้ว  ยังจัดให้มีกิจกรรมของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้มาร่วมสาธิตขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์ เช่น การนวด การร้องพวงกุญแจลูกปัด ทำของชำร่วยงานแต่งงาน   พรมเช็ดเท้า การถักไหมพรม  ฯลฯ  พร้อมจำหน่ายของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งจะแนะนำศูนย์ฯ ให้เป็นหนึ่งในจุดแวะช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยว เนื่องจากองค์กรท้องถิ่นในอำเภอสามพราน ตอบรับเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมครั้งนี้และพร้อมจะขยายผลให้การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์การตลาด โดยจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่แวะมาสามพรานทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาอุดหนุนสินค้าของศูนย์ฯ


ผลิตภัณฑ์จากผู้บกพร่องทางสายตา
 การนวดโดยผู้บกพร่องทางสายตา


พรมเช็ดเท้า

ผลิตภัณฑ์จากผู้บกพร่องทางสายตา

ในโอกาสนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ในพื้นที่อำเภอสามพราน อาทิ รีสอร์ตสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ ยินดีให้ความร่วมมือกับ ททท. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ด้วยการนำโบรชัวร์ของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ไปช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่แวะมาเที่ยวหรือพักที่สามพราน ได้ไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อย่างต่อเนื่องต่อไปวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ททท.มอบเครื่องมือนำทางเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ บริษัท นักทุ่งเที่ยว จำกัด เป็นผู้ประสานงาน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อผู้ด้อยโอกาส  ในกิจกรรมททท.มอบเครื่องมือนำทางเพื่อน้องผู้พิการทางสายตาด้วยการมอบไม้เท้าจำนวน 400 อันและหนังสือคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ 5 ภาค ให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมป์ จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนสอนคนตาบอดอื่นๆ