วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ททท.จัดกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว”

ททท.เดินหน้ากลยุทธ์องค์กรต้นแบบ CSR ท่องเที่ยว “คืนประโยชน์-คืนความสุข” สู่สังคม จัดกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” ประจำปี 2557


คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ แนะนำสถานที่สำคัญๆ และภาพสวย ๆ แจกให้เครือข่ายผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง เริ่ม มิ.ย.นี้ 2 ภาค “ภาคกลาง-ภาคเหนือ” ผลสำเร็จเหนือความคาดหมาย “ศูนย์อาชีพหญิงคนตาบอดสามพราน-ชุมชนท้องถิ่น” พร้อมต่อยอดโครงการทำประชาสัมพันธ์การตลาดหนุนท่องเที่ยวเพื่อสังคมสำหรับกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว” ประจำปี 2557 นั้น  ททท.ได้ผลิตคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ ประกอบด้วย  เนื้อหาของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ พร้อมภาพประกอบสวยงามของจังหวัดต่างๆ  ขนาด 100 หน้า ในเดือนมิถุนายน 2557 นี้ ได้จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง (รวมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก) รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด และ ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด 


เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นหรือผู้พิการทางสายตาได้มีรับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางด้าน การศึกษา การเรียนรู้ การเดินทาง ท่องเที่ยว ททท. จึงได้นำคู่มือการท่องเที่ยวอักษรเบรลล์ฉบับสมบูรณ์  2 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง และ ภาคเหนือ จำนวนรวมกว่า 2,000 เล่ม มอบให้หน่วยงานตัวแทนของผู้บกพร่องทางการมองเห็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 จัดพิธีส่งมอบให้กับ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 จัดพิธีส่งมอบให้กับโรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพ (แขวงพญาไท) กรุงเทพมหานคร จากนั้นหน่วยงานตัวแทนทั้ง 2 แห่ง จะเร่งกระจายคู่มือส่งไปยังเครือข่ายผู้บกพร่องทางการมองเห็น  ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 4 ภาค จำนวนกว่า 800 แห่ง ซึ่งมีทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ห้องสมุดคนตาบอดประจำจังหวัด และ มูลนิธิคนตาบอด และ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด


ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรม  การมอบคู่มือท่องเที่ยวอักษรเบรลล์แล้ว  ยังจัดให้มีกิจกรรมของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้มาร่วมสาธิตขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์ เช่น การนวด การร้องพวงกุญแจลูกปัด ทำของชำร่วยงานแต่งงาน   พรมเช็ดเท้า การถักไหมพรม  ฯลฯ  พร้อมจำหน่ายของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งจะแนะนำศูนย์ฯ ให้เป็นหนึ่งในจุดแวะช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยว เนื่องจากองค์กรท้องถิ่นในอำเภอสามพราน ตอบรับเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมครั้งนี้และพร้อมจะขยายผลให้การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์การตลาด โดยจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่แวะมาสามพรานทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาอุดหนุนสินค้าของศูนย์ฯ


ผลิตภัณฑ์จากผู้บกพร่องทางสายตา
 การนวดโดยผู้บกพร่องทางสายตา


พรมเช็ดเท้า

ผลิตภัณฑ์จากผู้บกพร่องทางสายตา

ในโอกาสนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ในพื้นที่อำเภอสามพราน อาทิ รีสอร์ตสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ ยินดีให้ความร่วมมือกับ ททท. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ด้วยการนำโบรชัวร์ของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ไปช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่แวะมาเที่ยวหรือพักที่สามพราน ได้ไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อย่างต่อเนื่องต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น